Lissma Gård – ett varumärke och familjeföretag sedan 52 år!

Jan och Rigmor Moritz startade foderproduktionen med små hö i pappåsar 1963 i Knivsta. Till en början i liten skala med leverans till 3 butiker. Varorna kördes ut med en Volvo Duett. 

1965 kom tillfället att arrendera Lissma Gård av Huddinge Kommun.  I och med efterfrågan från fler butiker att köpa löspackat hö samt möjligheten att utöka verksamheten så tilltog produktionen. Packningen var egentligen en bisyssla till jordbruket och fårhållningen, på ca 200 får – så Rigmor och Jan stod och packade på nätterna. Då leveranserna ökade i volym räckte det inte med en bil, en släpvagn skaffades för att klara av transporterna.

1966 inleddes samarbetet med Lissma Såg som låg nästgårds och även strö till burarna i form av kutterspån kunde erbjudas.

Till en början så var det endast små påsar men i mitten av 70-talet tillhandahölls även 110 liters säckar i takt med att efterfrågan ökade...

 

Generationskifte på gården.

I maj 1987 tog sonen Tony över driften av gården samt distributionen till zoo-butikerna. F:a Tony Moritz startade och tog steget ytterligare, sortimentet utökades först med små halm men sedan även med stora halm. 

Idag levereras varorna med lastbil och personal är anställd för att klara av packningen, som fortfarande handpackas och med samma noggranna kvalitetskontroll.  Tyvärr kan  det hända att något slinker med trots granskande ögon – därför har kunderna alltid en varugaranti!

På gården finns ca 125 får, tackor och lamm, som dels efterbetar för att hålla markerna rena – vilket bidrar till att fåglarna trivs här, men också för att den kommande skörden ska vara fri från förna. 

Vi samarbetar även med Huddinge Kommun för att bevara det rika fågellivet och faunan i Lissmadalen, som numera är klassad som naturvårdsområde.

 

 

 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Jan, Rigmor och Tony Moritz.
Jan o Rigmor Moritz, Lissma Gård Jan o Rigmor Moritz, Lissma Gård Jan o Rigmor Moritz, Lissma Gård Jan o Rigmor Moritz, Lissma Gård Jan o Rigmor Moritz, Lissma Gård Från Lissma Gård på 1970-talet.