Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Nyslaget hö.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn ca 70 ton tar vi in som löshö på skullen.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn och resten tas in som rundbal.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Höet ska torka.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Småbalar handlastas på hövagnen...
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Klar med årets slåtter!